Besøk våre sponsorer:  Promotion System ASDiplomserien januar 2017


Opptak fra Diplomserien i Jessheim januar 2017.

Published 15. januar 2017 / Tags: Boxing

Spol frem ca. 1,5 minutter

Share this:
Related videos: