Med erfaring, utdanning og inngående kunnskap om kosthold, ernæring og prestasjon holder Madeleine Angelsen nettkurs om kosthold og prestasjon.