Betingelser og Cookie Policy

Betingelser og Cookie Policy
Photo by Cytonn Photography / Unsplash

Terms of service & Cookie policy (english below)

Betingelser for tjenesten

Knockout.no tilbyr abonnement på tjenesten og avtalt beløp trekkes fast etter avtalte intervaller frem til eventuell oppsigelse. Du kan når som helst si opp abonnementet her.

Hvorfor bruker vi cookies?

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) på våre nettsider. En cookie er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din når du besøker våre nettsider.

Cookies hjelper oss med å identifisere datamaskinen din slik at vi kan skreddersy en god brukeropplevelse for deg. Ved hjelp av cookies kan vi observere hvordan våre besøkende bruker våre nettsider og det gjør oss i stand til å lage bedre sider og skape mer nyttig innhold.

Hvordan kan jeg unngå cookies?

Du kan blokkere cookies og samtidig få tilgang til mesteparten av innholdet, men vær klar over at det vil kunne føre til at noe funksjonalitet på nettsidene ikke virker. For å reservere deg mot bruk av informasjonskapsler må du endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din. Hvordan du håndterer cookies i de vanligste nettleserne kan du lese mer om her:

Hva slags cookies bruker vi?

Førsteparts cookies kommer fra det nettstedet du besøker og kan kun leses av dette nettstedet. De er ofte brukt for funksjonaliteten til nettssidene. Som standard blir førsteparts informasjonskapsler tillatt i alle nettlesere. Hvis du deaktiverer førsteparts cookies, kan ikke nettstedet holde oversikt over aktiviteten din når du navigerer fra side til side.

Vi bruker også tredjeparts cookies. Disse settes av en tredjepart og er gjerne annonser på webstedet du besøker (for eksempel remarketing).

ENGLISH:

Terms of service

Knockout.no offers a subscription to the service and the agreed amount is withdrawn at agreed intervals until possible termination. You can cancel your subscription at any time here.

Why do we use cookies?

We use cookies on our site. A cookie is a small text file that is stored on your computer when you visit your site. Cookies help us identify your computer so that we can tailor and create a good user experience for you. By using cookies, we can see how visitors can be used on your site, and it can enable you to create better pages and make more use of the content.

How can I avoid cookies?

You can block cookies while accessing most of the content. To make a reservation against cookies, you need to change your browser's security settings. How to handle cookies in the most common browsers can read more about her:

What kind of cookies do we use?

First, cookies are separated from the site you visit and can only be read by that site. They are often used for website functionality. By default, separated cookies are allowed in all browsers. If you first disable cookie separator, your site cannot keep track of your activity when navigating from page to page. We also use third-party cookies. These deals and third parties and advertisers that are wanted on the site you are visiting (such as remarketing).